W 2001 roku ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ. Szkolenie w zakresie psychiatrii i kurs psychoterapii odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych i Młodzieży Collegium Medicum UJ, po którym uzyskałam tytuł specjalisty psychiatry. Przez 12 lat zdobywałam doświadczenie w akredytowanych ośrodkach klinicznych w Krakowie.

W 2010 roku założyłam NZOZ Gabinety Rozwoju. Jest to ośrodek interdyscyplinarny, który skupia specjalistów psychiatrii, psychoterapii, psychologii, neuropsychologii, seksuologii, neurologii i psychodietetyki.

W roku 2011 zostałam wyróżniona w rankingu 100 lekarzy małopolski przygotowanym przez Gazetę Krakowską i ekspertów małopolskiego środowiska medycznego.
W ciągu ostatnich lat przeprowadziłam w Gabinetach Rozwoju liczne akcje profilaktyczne, mi.in:

  • Program Profilaktyki Głębokich Zaburzeń Psychicznych z ramienia Urzędu Miasta,
  • badania pamięci,
  • badania z zakresu psychodermatologii i psychoendokrynologii.

Główną misją założonego przeze mnie ośrodka jest wspieranie każdego w drodze jego rozwoju. Realizowanie tej misji jest możliwe dzięki pracy zespołowej pracujących w Gabinetach specjalistów z różnych dziedzin i naszej wspólnej troski o pacjenta. Każdy traktowany jest indywidualnie, a sposób leczenia uzależniony jest od wielu czynników – również oczekiwań i potrzeb osoby cierpiącej. Wyznaję zasadę, że pacjent jest partnerem w leczeniu, a moim obowiązkiem poza odpowiedzialnością za leczenie i tajemnicę lekarską, jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dyskrecji.

Współczesna psychiatria to już nie tylko stosowanie leków. To bardzo kompleksowe leczenie, w które zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin. Przede wszystkim psychoterapii. Największą satysfakcję sprawia mi możliwość obserwacji zmian, które zachodzą w pacjencie. Obserwacji procesu, który doprowadza do bardziej świadomego i szczęśliwego życia bez objawów i konieczności przyjmowania leków. U bardzo wielu pacjentów udało się już ten sukces osiągnąć.

Specjalizuję się również w leczeniu farmakologicznym pacjentów będących w procesie psychoterapii. Tego typu farmakoterapia wymaga zastosowania wiedzy z zakresu psychiatrii i psychoterapii. I jest prowadzona inaczej niż wyłączne leczenie biologiczne. Leczę pacjentów mi.in z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami snu, czy trudnościami psychicznymi w przebiegu chorób somatycznych.

Zarówno ja, jak i cały zespół, który prowadzę, poddaje swoją pracę regularnej superwizji.